Admission Open for Session 2021-22. Please Click Here

IIT Selection

IIT ADVANCE Selections 2020
achievements
Dheeraj Kumar
479 Cat.
Samirdh
616 Cat.
Mohit
647 Cat.
Gaurav
1596
Navdeep
2309
Nikita
2338
Sarvesh
3025
Kuldeep
3159
Aryan
3426
Puneet
3582
Tarun
3602
Nidhi
3916
Akash
4357
Pooja Yadav
6800
Sunil
7463
Aditi
7503
Jyoti
8128
Shreya Bansal
13120
Jai Bhardwaj
19805
Harsh
20000
Hitesh
21611
 
IIT MAINS Selections 2020
achievements
Akash
99.89%
Anshul
99.66%
Shreya
99.53%
Nikita
99.20%
Sanjeev
99.18%
Gaurav
99%
Himanshu
98.97%
Dikshan
98.96%
Saurav
98.92%
Punit
98.74%
Nidhi
98.73%
Navdeep
98.73%
Samridh
98.62%
Jai Bhardwaj
98.37%
Jaikant
98.25%
Pardhum
98.19%
Saresth
98.09%
Tarun
98.7%
Rahul
98.5%
Hitarth
98.2%
Anish
98.1%
Aryan
98%
Aditi
98%
Ashish
97.9%
Mandeep
97.8%
Sarita
97.8%
Jyoti Yadav
97.7%
Sahil
97.5%
Aayush
97.5%
Hitesh
97.3%
Kuldeep
96.9%
Pooja
96.5%
Ankita
96.6%
Nishant
96.4%
Lokesh
96.2%
Manjeet
96.2%
Puneet Jain
96%
Jatin sharma
95.8%
Pranshu
95.5%
Ramesh
95.3%
Parveen
95%
Kuldeep
94.9%
Sarvesh
94.9%
Harsh
94.8%
Akhil
94.4%
Sunil
94.4%
Nikhil
94.4%
Ashwani
94.2%
achievements
Anuj
94.1%
Devender
93.7%
Priya
93.6%
Sonu
93.3%
Ajay
93.2%
Bharat
93.2%
Neeraj
93.1%
Anupma
93.1%
Jitender
92%
Asheesh
92.9%
Shalu Yadav
92.9%
Adity
92.6%
Rinku
92.4%
Dushant
92%
Nitin
91.8%
Ankit
91.8%
Vishal
91.2%
Sheetal
90.9%
Mohd. Kasim
90.8%
Sargam
90.1%
Ayush
90.1%
Ashish
90%
Ashwani
90%
IIT MAINS Selections 2019-20
achievements
ANSHUL
99.66%
achievements
SHREYA
99.53%
achievements
HEMANT
99.39%
achievements
DISHANT
99.21%
achievements
NIKITA
99.20%
achievements
Himanshu
98.97%
achievements
DIKSHANT
98.96%
achievements
SAURAV
98.90%
achievements
Gaurav
98.90%
achievements
AKASH
98.89%
achievements
PUNEET
98.74%
achievements
Nidhi
98.73%
achievements
TARUN
98.70%
achievements
SAMRIDH
98.62%
achievements
Rahul
98.62%
achievements
ADITI
98.36%
achievements
PUNIT
98.25%
achievements
JAIKANT
98.25%
achievements
PARDHUM
98.19%
achievements
ANISH
98.1%
achievements
ARYAN
97.98%
achievements
Ashish
97.98%
achievements
MANDEEP
97.85%
achievements
SARITA
97.84%
achievements
JYOTI
97.78%
achievements
JAI BHARDWAJ
97.67%
achievements
AAYUSH
97.5%
achievements
Tushar
97.04%
achievements
KULDEEP
96.93%
achievements
NAVDEEP
96.69%
achievements
ANKITA
96.68%
achievements
CHANCHAL
96.45%
achievements
Nishant
96.40%
achievements
LOKESH
96.29%
achievements
SAURAV
96.27%
achievements
MANJEET
96.21%
achievements
PUNEET
96%
achievements
PRANSHU
95.60%
achievements
SAHIL
95.40%
achievements
RAMESH
95.35%
achievements
SUDHIR
95.24%
achievements
Parveen
95%
achievements
KULDEEP
94.98%
achievements
JATIN
94.95%
achievements
SARVESH
94.94%
achievements
RAJNISH
94.89%
achievements
HARSH
94.87%
achievements
Hitesh
94.27%
achievements
Ashwani
94.25%
achievements
Sunil
94.10%
achievements
DIVYA
93.92%
achievements
DEVENDER
93.75%
achievements
VIVEK
93.67%
achievements
PRIYA
93.40%
achievements
SONU
93.30%
achievements
DHEERAJ
93.29%
achievements
Neeraj
93.14%
achievements
ANUPMA
93.11%
achievements
ABHISHEK
93.10%
achievements
ASHEESH
92.96%
achievements
SHALU
92.95%
achievements
ADITT
92.60%
achievements
RINKU
92.44%
achievements
SANJEEV
92.23%
achievements
JITENDER
92.05%
achievements
DUSHANT
92.0%
achievements
Ankit
91.80%
achievements
NITIN
91.83%
achievements
POOJA
91.62%
achievements
Vishal
91.24%
achievements
SARESTH
91%
achievements
Gaurav
90.87%
achievements
AYUSH
90.21%
achievements
MD KASIM
90.13%
achievements
HIMANSHI
90.12%
achievements
ASHISH
90.0%
IIT ADVANCE 2018-19
achievements
Deepanshu
AIR-14(CAT.)
achievements
TUSHAR
AIR-43(CAT.)
achievements
ANJALI
AIR-80(CAT.)
achievements
Ritik
AIR-262(CAT.)
achievements
Gaurav
AIR-439(CAT.)
achievements
HARSH
AIR-470(CAT.)
achievements
ANKIT
AIR-675(CAT.)
achievements
ROHIT
AIR-781(CAT.)
achievements
SATYjeet
air-1024(cat.)
achievements
manish
air-1028(cat.)
achievements
dheeraj
air-1045
achievements
nikhil
air-1737(cat.)
achievements
kartik
air1773(cat.)
achievements
mukul
air-1821(cat.)
achievements
sakshi
air-1840(cat.)
achievements
atul
air-2500
achievements
Mohit
AIR-3436(CAT.)
achievements
Himanshu
AIR-3631(CAT.)
achievements
KAPIL
AIR-3875(CAT.)
achievements
ANUJ
AIR-4479(CAT.)
achievements
ANIRUDH
AIR-6457
achievements
MAHI
AIR-6034(CAT.)
achievements
RITIKA
AIR-2100
achievements
ABHISHEK
AIR-5379(CAT.)
achievements
RIYA
AIR-14328
achievements
ADITI
AIR-17426
achievements
MANAV
AIR-17717
achievements
KSHITIJ
AIR-18763
achievements
ABHILASH
CAT
achievements
 
IIT MAINS Selections 2018-19
achievements
IIT Advance (2017) - 13 Selections
achievements
Abhinav Sanghi
S/o Neeraj Sanghi
achievements
Aman
S/o Satish Kumar
achievements
Ankush
S/o Praveen Kumar
achievements
Deepti Yadav
D/o Naresh Kumar
achievements
Jyoti Kumari
D/o Pradeep Kumar
achievements
Ruchika
D/o Satyanarain
achievements
Mukul Kumar
S/o Jaswant Singh
achievements
Nishant
S/o Mahipal Singh
achievements
Parteek Jangra
S/o Sudhir Kumar
achievements
Shivam
S/o Ishwar Singh
achievements
Shubham
S/o Surat Singh
achievements
Sushant
S/o Mahender Singh
achievements
Vishal Kumar
S/o Arun Kumar
IIT Advance Selections 2016
achievements
1124
Rahul
achievements
3097
Aditya Lamba
achievements
4298
Aman
IIT MAINS (2016) - 41 Selections
achievements
74
Rajni
achievements
78
Hitesh
achievements
80
Ankur
achievements
85
Nisha
achievements
86
Megha
achievements
90
Ravinder Singh
achievements
91
Ajay
achievements
91
Prashant
achievements
91
Sushant
achievements
92
Naman
achievements
92
Sanjay
achievements
95
Prittam
achievements
98
Ashish
achievements
98
Deepak Yadav
achievements
100
Mamta
achievements
100
Rohit
achievements
103
Parmod Yadav
achievements
105
Akshay
achievements
105
Tanishq Kokcha
achievements
111
Komal
achievements
112
Sandeep
achievements
114
Nishant
achievements
115
Shiv Kumar
achievements
118
Annkush
achievements
120
Aman
achievements
120
Raman
achievements
120
Ravi
achievements
123
Abhinav Sanghi
achievements
124
Mukul
achievements
125
Rajat
achievements
140
Sachin
achievements
141
Varshney Ashish
achievements
149
Shivam
achievements
150
Rahul
achievements
155
Deepak
achievements
157
Aman
achievements
163
Himanshu
achievements
167
Vinit
achievements
232
Aditya Lamba
achievements
3043
Ankit
achievements
Lalit
IIT Advance-2015
achievements
Aditya
S/o Mahender Singh
achievements
Nidhi
D/o Subhe Singh
achievements
Rahul
S/o Dalip Singh
achievements
Ankur
S/o Rajeev Kumar
achievements
Ajay
S/o Raj Kumar
achievements
S. Sambharya
S/o Surender Singh
achievements
Ajay Yadav
S/o Sanjay Yadav
achievements
Sashi Kalyan
D/o Naresh Kumar
achievements
Pankaj
S/o Sanjeev Kumar
achievements
Parteek
S/o Shatrughan
achievements
Navdeep
S/o Virender Singh
achievements
Pardeep
S/o Surender Singh
achievements
Vishal
S/o Rajesh Kumar
achievements
Uttam
S/o Tejpal Singh
JEE MAINS - 2015
achievements
Atul (76)
S/o Satyavir Singh
achievements
Gaurav (76)
S/o Vidha Nand
achievements
Sachin (80)
S/o Hamir Singh
achievements
Prashant (83)
S/o Kanwal Yadav
achievements
Subham (83)
S/o Suresh Kumar
achievements
Parteek (84)
S/o Yashvir Singh
achievements
Akash (88)
S/o Vikram Singh
achievements
Nitin (88)
S/o Gajraj Singh
achievements
Pradeep(88)
S/o Surat Singh
achievements
Nidhi (90)
D/o Dhir Singh
achievements
Renu (90)
D/o Dharmvir
achievements
Arman (95)
S/o Janmohd
achievements
Manisha (95)
D/o Sanwat Singh
achievements
Navdeep (95)
S/o Virender Singh
achievements
Paras (95)
S/o Dinesh Kumar
achievements
Rohit (95)
S/o Mohan Lal
achievements
Ravi (97)
S/o Mukesh
achievements
Jaiveer (98)
S/o Gajraj Singh
achievements
Aakash (100)
S/o Vijay Pal yadav
achievements
Indraj (102)
S/o Balram
achievements
Nancy (115)
D/o jaipal
achievements
Ashish (120)
S/o Sumer Singh
achievements
Vishal (128)
S/o Rajesh Kumar
achievements
Amit (130)
S/o Rajesh Kumar
achievements
Pardeep (130)
S/o Surender Singh
achievements
Pankaj (173)
S/o Sanjeev Kumar
achievements
Parteek (178)
S/o Shaturghan
achievements
Uttam (195)
S/o Tej Pal Singh
achievements
Ajay (205)
S/o Sanjay Yadav
achievements
Sudhanshu (206)
S/o Surender
achievements
Shashi (216)
S/o Naresh Kumar
achievements
Prachi
D/o Man Mohan
achievements
Satyender
S/o Rishal Singh
achievements
Umesh
S/o Rajesh Kumar
achievements
Sachin (74)
 
achievements
Ankit (77)
S/o Bikram Singh
achievements
Rahul (82)
S/o Dalip Singh
achievements
Parmod (85)
 
achievements
Deepak
S/o Ram Kishan
achievements
Atul (87)
S/o Virender Singh
achievements
Nitin (93)
S/o Rajesh Prasad
achievements
Varun (94)
S/o Satish Bhalla
achievements
Ankur (95)
S/o Rajeev Kumar
achievements
Ankit (102)
S/o Sanjay Kumar
achievements
Navneet (107)
S/o Karan Singh
achievements
Shiv (107)
S/o Ashok Kumar
achievements
Deepak (110)
S/o Kushal
achievements
Ritu (110)
D/o Sunil Sharma
achievements
Anju (112)
D/o Mahender Singh
achievements
Raman (112)
S/o Prem Chand
achievements
Nitin (120)
S/o Bijender Kumar
achievements
Abhishek (137)
S/o Om Veer Yadav
achievements
Varsha (141)
D/o Kalyan Singh
achievements
Ajay (150)
S/o Raj Kumar
achievements
Aditya (190)
S/o Mahender Singh
achievements
Nidhi (195)
D/o Sube Singh
IIT Advance-2014
achievements
Deepanshu (1645)
S/o Parveen Kumar
achievements
Gaurav (1282)
S/o Jasbir Singh
achievements
Sidhant (786)
S/o Mahipal Singh
achievements
Ajay
S/o Raja Ram
achievements
Ashish
S/o Nagpal Singh
achievements
Manashvi
S/o Ajay Singh
achievements
Vaishali
D/o Virender Kumar
achievements
Koshinder
S/o Ram Kumar
achievements
Ashwani
S/o Rajpal
achievements
Subham
S/o Satyaveer Singh
achievements
Saurabh
S/o Anil Kumar
achievements
Shakti
S/o Satyabir Singh
achievements
Nitin
 
JEE MAINS - 2014
achievements
Deepanshu (1645)
S/o Parveen Kumar
achievements
Gaurav (1282)
S/o Jasbir Singh
achievements
Sidhant (786)
S/o Mahipal Singh
achievements
Ajay
S/o Raja Ram
achievements
Ashish
S/o Nagpal Singh
achievements
Manashvi
S/o Ajay Singh
achievements
Vaishali
D/o Virender Kumar
achievements
Koshinder
S/o Ram Kumar
achievements
Ashwani
S/o Rajpal
achievements
Subham
S/o Satyaveer Singh
achievements
Saurabh
S/o Anil Kumar
achievements
Shakti
S/o Satyabir Singh
achievements
Nitin
 
achievements
Pankaj
S/o Ghanshyam
achievements
Vaibhav
S/o Narender Yadav
achievements
Ankit (144)
S/o Subhash Yadav
achievements
Sunay (140)
S/o Surender Kumar
achievements
Amit (138)
S/o Om Prakash
achievements
Kushal (136)
S/o Bishan Kumar
achievements
Vikas (128)
S/o Ved Prakash
achievements
Vipin (112)
S/o Jagdish Prasad
achievements
Navneet (110)
S/o Karan Singh
achievements
Rahul (104)
S/o Mukesh Yadav
achievements
Krishan (103)
S/o Lalaram Yadav
achievements
Ritu (87)
D/o Sunil Sharma
achievements
Krishan (84)
S/o Puran Singh
achievements
Ankur
S/o Satyavir Singh
achievements
Dinesh (69)
S/o Suresh Kumar
achievements
Akshay